Press "Enter" to skip to content

Posts published in “دسته‌بندی نشده”

اموزش وصل کردن اینترنت گوشی به کامپیوتر با استفاده از( کابلUSB)

Davoud 12

اموزش اتصال اینترنت گوشی به کامپیوتر با کابل در واقعه میشه گفت راحترین و بی دردسرترین راه ممکن برای انجام این کار با استفاده از کابلUSB می باشد روش انجام…